Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΒΙΚΕΠ)

Workshop | Γωνία Ανάγνωσης

H Βιβλιοθήκη του Ι.Π. έχει ετοιμάσει μια “Γωνιά Ανάγνωσης” με βιβλία από την κύρια συλλογή της με βασικό θέμα το “Χρόνο”. Οι παρευρισκόμενοι μπορούν να βρουν στο χώρο της Ιονίου Ακαδημίας βιβλία τα οποία είναι προσεκτικά επιλεγμένα πάνω στην κάθε θεματική των ομιλιών του event.

Η Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΒΙΚΕΠ) αποτελεί το κέντρο συλλογής, διαχείρισης, αξιοποίησης και διάχυσης της πληροφορίας του Ι.Π. και έχει ως σκοπό την υποστήριξη και την προώθηση των διδακτικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και διαδικασιών του Ιδρύματος.

Συνολικά η συλλογή της ΒΙΚΕΠ αποτελείται από περισσότερα από 115.000 τεκμήρια (βιβλία, παρτιτούρες, οπτικο-ακουστικό υλικό, κ.ά.), 1200 τίτλους περιοδικών, συλλογή σπανίων βιβλίων, καθώς και χιλιάδες ψηφιακά τεκμήρια.

Μερικές από τις βασικές υπηρεσίες της ΒΙΚΕΠ προς τους χρήστες είναι ο Δανεισμός και Διαδανεισμός, ο Εύδοξος, η Πληροφοριακή Παιδεία (σεμινάρια, ξεναγήσεις, κλπ.), η Ανοικτή Πρόσβαση. Επίσης, η Βιβλιοθήκη προσφέρει προσβάσιμο περιεχόμενο στους αναγνώστες της με εντυποαναπηρία, μέσα από μία εξίσου προσβάσιμη διαδικτυακή εφαρμογή την AMELib.