ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Η Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας είναι ένα Επαγγελματικό Σωματείο με σκοπό τη διαφύλαξη, τη μελέτη και την προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Οι επιμέρους στόχοι της Ένωσης είναι:

  • Η δημιουργία και η ανάπτυξη μεταξύ των μελών της επαγγελματικής και τουριστικής συνείδησης, καθώς και συνδικαλιστικής αγωγής.
  • Η μέριμνα για βελτίωση, προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων και της ξενοδοχείας γενικότερα
  • Η καταπολέμηση με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο, του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των μελών της Ένωσης, καθώς και της παραξενοδοχείας
  • Η ανάληψη πρωτοβουλίας για την επιμόρφωση των μελών της Ένωσης καθώς και των εργαζομένων στα ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα, είτε μεμονωμένα από την Ένωσης, είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς
  • Η προβολή της Κέρκυρας, ώστε να καταστεί πόλος έλξης του διεθνούς και ελληνικού τουριστικού κοινού, με κάθε πρόσφορο μέσο. Τούτο μπορεί να επιτευχτεί είτε με άμεσες διαφημιστικές ενέργειες π.χ. διαφημιστικές καταχωρήσεις, έκδοση εντύπων, είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία μετά άλλων φορέων να προβαίνουν σε μελέτες σχετικών με το αντικείμενο και να καταρτίζουν προγράμματα μελλοντικής αξιοποίησης των δυνατοτήτων τους για την ανάπτυξη του κλάδου, είτε με ενέργειες δημοσίων σχέσεων π.χ. φιλοξενίες, συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις (όπου θα διανέμονται έντυπα και λοιπό διαφημιστικό υλικό), τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή είτε δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης ή άλλου πρόσφορου τρόπου.
  • Η οργάνωση κατά περίπτωση κοινωνικού περιεχομένου εκδηλώσεως (συνεστιάσεως, εκδρομών, χοροεσπερίδων, κλπ) προς τον σκοπό δημιουργίας μεταξύ των μελών συναδελφικής αλληλεγγύης, κλπ

Τα μέλη της Ένωσης μπορούν επίσης ν α εκπροσωπήσουν την Ένωση σε τουριστικές εκθέσεις και συνέδρια καθώς και δια μελέτες θεσμών και διαδικασιών.